• Hotline: 08 6660 3865

Tuyển sinh

Tin Tuyển Sinh:Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế-ĐH Quốc gia HN năm 2013

Đăng ngày: 13/2/2013

 

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia HN) năm 2013

Tổng chỉ tiêu năm 2013: Chính qui: 430
 

Các ngành đào tạo trình độ Đại học  
Tên ngành/nhóm ngành                     Mã                               Khối                         Chỉ tiêu
2013                            
Kinh tế D310101 A,A1,D1  
Kinh tế quốc tế D310106 A,A1,D1  
Quản trị kinh doanh D340101 A,A1,D1  
Tài chính - Ngân hàng D340201 A,A1,D1  
Kinh tế phát triển D310104 A,A1,D1  
Kế toán D340301 A,A1,D1  

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:
 
Điều kiện ký túc xá:
1200 chỗ (tính cho toàn bộ Đại học Quốc gia)

Tin Tuyển Sinh ( Tổng hợp)

Bài viết liên quan:
Banner Quảng cáoBanner Quảng cáoBanner Quảng cáo

Dành cho quảng cáo