• Hotline: 08 6660 3865

Tuyển sinh

Tin Tuyển Sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thương Mại năm 2013

Đăng ngày: 6/2/2013

 

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 4100 (ĐH: 3900, CĐ:200)

Các ngành đào tạo trình độ Đại học

 

 
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Kinh tế (Kinh tế thương mại) D310101 A 270
Kế toán (Kế toán tài chính DN thương mại) D340301 A 350
Quản trị kinh doanh

- Quản trị kinh doanh gồm:
+ Quản trị doanh nghiệp th¬ương mại : 270
+ Quản trị kinh doanh tổng hợp: 270
+ Quản trị th¬ương mại điện tử: 270
+ Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch : 270
+ Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe: 150
+ Quản trị thương hiệu: 270
 

D340101 A 1500
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) D340120 D1 270
Marketing (Marketing thương mại)

Chuyên ngành tài chính, ngân hàng thương mại

D340115 A 270
Quản trị nhân lực (Quản trị nguồn nhân lực thương mại) D340404 A 270
Luật kinh tế (Luật thương mại) D380107 D1 250
Tài chính - Ngân hàng (TC-NH th¬ương mại) D340201 A 300
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại D340405 A 250
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thư¬ơng mại) D220201 D1 270


Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

 

 
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Quản trị kinh doanh (Kinh doanh khách sạn – du lịch) C340101 A 100
Marketing C340115 A 100
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước

 

 

Bài viết liên quan:
Banner Quảng cáoBanner Quảng cáoBanner Quảng cáo

Dành cho quảng cáo