• Hotline: 08 6660 3865

Tuyển sinh

Tin tuyển Sinh 2013: Trường Đại Học An Giang

Đăng ngày: 19/1/2013

Trường Đại Học An Giang: dự kiến tuyển 3.290 chỉ tiêu, giảm khoảng 880 so với năm 2012:

 

Bậc ĐH 2.330 chỉ tiêu gồm các ngành: sư phạm (SP) toán học 40, SP vật lý 40, SP hóa học 40, SP sinh học 40, SP ngữ văn 40, SP lịch sử 40, SP địa lý 40, SP tiếng Anh 40, giáo dục tiểu học 100, giáo dục mầm non 100, SP âm nhạc 40, SP mỹ thuật 40, giáo dục thể chất 50, giáo dục chính trị 50, tài chính doanh nghiệp 100, kế toán 100, kinh doanh quốc tế 50, quản trị kinh doanh 150, tài chính ngân hàng 150, nuôi trồng thủy sản 50, chăn nuôi 50, khoa học cây trồng 100, phát triển nông thôn 100, bảo vệ thực vật 100, công nghệ thông tin 100, kỹ thuật phần mềm 100, công nghệ thực phẩm 150, công nghệ sinh học 100, công nghệ kỹ thuật môi trường 50, quản lý tài nguyên và môi trường 100, Việt Nam học (văn hóa du lịch) 50, ngôn ngữ Anh 40.

Bậc CĐ 960 chỉ tiêu: SP tiếng Anh 100, giáo dục tiểu học 100, giáo dục mầm non 150, SP tin học 80, nuôi trồng thủy sản 50, khoa học cây trồng 50, phát triển nông thôn 50, công nghệ thực phẩm 100, công nghệ sinh học 50, công nghệ thông tin 50, Việt Nam học (văn hóa du lịch) 50. Trường dự kiến mở các ngành mới: SP âm nhạc 40, SP mỹ thuật 40, kỹ thuật sinh học 50.

 

- Trường ĐH Tiền Giang dự kiến tuyển 2.170 chỉ tiêu, không đổi so với năm ngoái. Bậc ĐH 670 chỉ tiêu: kế toán 150, quản trị kinh doanh 100, công nghệ thông tin 50, công nghệ kỹ thuật xây dựng 50, công nghệ thực phẩm 60, nuôi trồng thủy sản 50, khoa học cây trồng 50, công nghệ sinh học 50, công nghệ kỹ thuật cơ khí 60, giáo dục tiểu học 50.

Bậc CĐ 1.500 chỉ tiêu: kế toán 170, quản trị kinh doanh 70, công nghệ thông tin 80, công nghệ thực phẩm 60, công nghệ may 50, công nghệ kỹ thuật xây dựng 80, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 80, công nghệ kỹ thuật ô tô 40, nuôi trồng thủy sản 50, dịch vụ thú y 50, khoa học thư viện 60, tiếng Anh 200, tài chính ngân hàng 80, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 70, công nghệ sau thu hoạch 50, khoa học cây trồng 50, công nghệ sinh học 50, giáo dục mầm non 170, SP Anh văn 40.

 

Theo Thanh Niên

Bài viết liên quan:
Banner Quảng cáoBanner Quảng cáoBanner Quảng cáo

Dành cho quảng cáo