• Hotline: 08 6660 3865

Tag Đại học Kiểm sát

Sẽ thành lập trường đại học Kiểm sát

Chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý cho thành lập đại học Kiểm sát để ngành kiểm sát chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Banner Quảng cáoBanner Quảng cáoBanner Quảng cáo

Dành cho quảng cáo