Tag Đại học Kiểm sát

Sẽ thành lập trường đại học Kiểm sát

Chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý cho thành lập đại học Kiểm sát để ngành kiểm sát chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Được xem nhiều nhất

Banner Quảng cáoBanner Quảng cáoBanner Quảng cáo