• Hotline: 08 6660 3865

Tag Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Banner Quảng cáoBanner Quảng cáoBanner Quảng cáo

Dành cho quảng cáo